My finance

Zo wordt uw transitievergoeding opgebouwd

Geplaatst op

Sinds 1 juli 2015 heeft u bij ontslag recht op een transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. De transitievergoeding is de minimale vergoeding waar u als werknemer recht op heeft bij ontslag. Om aanspraak te maken op deze vergoeding moet u twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij uw huidige werk. Voordat u ontslagen wordt moet uw werkgever eerst een goed ontslagdossier kunnen aanleveren. Bij afwezigheid van dit dossier kunt u een hogere ontslagvergoeding eisen. U ontvangt alleen een transitievergoeding wanneer u niet ontslagen bent door nalatigheid van uw kant of ernstig verwijtbaar handelen. Denk hierbij aan diefstal of bedrog.

Uw transitievergoeding wordt samengesteld uit de volgende berekeningen:

De eerste 10 jaar van uw dienstperiode bouwt u 1/3 maandsalaris transitievergoeding op per jaar. De dienstjaren erna bouwt u een halve maandsalaris per jaar op. Vijftigplussers bouwen na 10 jaar in dienst een hele maandloon per jaar op. In de berekening van de transitievergoeding worden de volgende loonbestanddelen meegenomen:

  • Het gemiddelde basissalaris en vakantietoeslag van het afgelopen jaar
  • 1/12 van de provisie van het afgelopen jaar
  • 1/12 deel van de eindejaarsuitkering
  • 1/12 deel van de overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen van het afgelopen jaar
  • 1/36 deel van de bonussen en winstuitkeringen van de afgelopen 3 jaar

Het maximale jaarloon waar uw transitievergoeding op gebaseerd is mag niet hoger zijn dan € 79000,- bruto. Indien uw meer verdient dan € 79000,- wordt de vergoeding op dit bedrag gebaseerd.

Helaas verlopen niet alle ontslagen even soepel. U kunt in een ontslagprocedure terechtkomen zonder wederzijds goedvinden of uw werknemer levert een onvolledig ontslagvergoeding aan.  In dit geval is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Patist & Ploegmakers advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Bij ontslag bieden zij de hulp en kennis om eventuele valkuilen te ontkomen.

Gerelateerde berichten

Kies de meest voordelige uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een belangrijk onderdeel van je financiële planning, maar het kiezen van de juiste kan een uitdaging zijn. Met zoveel...

Lees meer

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden